Exempel på utförda legoarbeten
Legoarbeten
 
Skyltmaterial
 
Legoarbeten

Diverse bockade trådarbeten m.m.
Delar av skyltställ
Cylinderkorgar